Zaštita okoliša

  •  Mjerenje i monitoring okolinske buke,
  •  Izrada Planova aktivnosti za izdavanje okolinske dozvole,
  •  Izrada Zahtjeva za produženje okolinske dozvole,
  •  Izrada Planova upravljanja otpadom,
  •  Procjena uticaja na okoliš (izrada studija utjecaja na okoliš)
  •  Izrada dokumenata zaštite okoliša (strategije, programi, planovi)
  •  Savjetovanje i edukacija iz oblasti zaštite čovjekove okoline.
  •  Izrada Elaborata zaštite okoliša
WordPress Image Lightbox