Zaštita na radu

 • Periodični pregled i ispitivanja sredstava rada, transportne opreme i dizalica.
 • Ispitivanje sredstava za ličnu zaštitu (opasači, užad i sl.)
 • Pregled ispitivanja uslova radne sredine u zimskom i ljetnom periodu (ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama)
 • Pregled i ispitivanja el. instalacija (ZDN) i gromobranskih instalacija.
 • Obuku i provjeru znanja svih zaposlenika iz oblasti zaštite na radu
 • Specijalističke obuke iz oblasti zaštite na radu (rukovaoc viljuškarom, građevinskim mašinama, dizalicama, kotlovskim postrojenjima, posudama pod pritiskom i dr.).
 • Izrada općih akata iz oblasti zaštite na radu (pravilnik zaštite na radu, pravilnik o ličnim zaštitnim sredstvima, program mjera zaštite na radu, program obrazovanja zaposlenika iz oblasti zaštite na radu, evidencije iz oblasti zaštite na radu, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.).
 • Izrada uputstava zaštite na radu.
 • Izrada Elaborata zaštite na radu.
 • Izrada Elaborata o uređenju radilišta.
 • Pregled tehničke dokumentacije (stručna ocjena na projektnu dokumentaciju sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite na radu).
WordPress Image Lightbox