Trafostanice

 1. “SAMOBORKA – VATROSTALNA” d.o.o. BUSOVAČA
 • Sanacija i revizija trafostanice BTS-R 10/0,4 kV – Septembar 2000.god.
 1. “SAMOBORKA – KOMCEL” d.o.o. Donji Vakuf
 • Komplet sanacija i revizija TS “ SAMOBORKA KOMCEL” 20/0,4 kV – Septebar 2001.godine
 1. RMU “ABID LOLIĆ” d.o.o. Travnik – Bila
 • Revizija svih elektroenergetskih postrojenja – Novembar 2001.godine
 • Pregled i ispitivanje VN prekidača – Novembar 2001.godine
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Novembar 2001.god.
 • Ispitivanje gromobranske instalacije – Novembar 2001.godine
 1. “IGM” D.D. Visoko
 • Revizija TS “F2 – CIGLANA 2” 10/0,4 kV – Januar 2002.godine
 1. “KOMAR – TVORNICA GIPSA” D.D. Donji Vakuf
 • Revizija TS “KOMAR – Tvornica gipsa” 20/0,4 kV – Mart 2002.godine
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Feb./Mart 2002.godine
 • Ispitivanje gromobranske instalacije – Feb./Mart 2002.godine
 1. JU “KANTONALNA BOLNICA ZENICA” Zenica
 • Revizija TS “BOLNICA” 10/0,4 kV – Avgust 2002.godine
 1. “ASKOKOMERC”d.o.o. Nemila – Zenica
 • Revizija TS “ASKOKOMERC” 20/10/0,4 kV – Septembar 2003.godine
 1. “PARIZ” d.o.o. Zenica
 • Revizija TS “PARIZ” 10/0,4 kV – Oktobar 2003.godine
 1. “TVORNICA CEMENTA KAKANJ” D.D. Kakanj
 • Ispitivanje zaštita u 6 kV postrojenju – Od 2002. godine, redovno
 • Osposobljavanje zaštita u 6 kV postrojenju – Od 2002. godine redovno
 1. JP ELEKTROPRIVREDA BiH – “Elektrodistribucija Zenica” Zenica
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Od 1998.godine redovno
 1. JP ELEKTROPRIVREDA BiH – “Elektrodistribucija Travnik” Travnik
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Od 1998.godine redovno
 1. “METALNO” d.o.o. ZENICA
 • Revizija TS “METALNO” – Od 2000. godine redovno
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Od 2000. godine redovno
 • Sanacija TS “METALNO” – 2007. godine
 1. KPZ “NOVI ŽIVOT” Zenica
 • Revizija TS “NOVI ŽIVOT” 35/10/0,4 kV – Od 2002.godine redovno
 • Revizija TS “NOVA TEMPIRNICA” 10/0,4 kV – Od 2002.godine redovno
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Od 2002.godine redovno
 1. GIK “HIDROGRADNJA” Sarajevo
 • Revizija BTS “GREBEN” 10/0,4 kV – Od 2003.godine redovno
 • Revizija BTS “ALFA 3113” 10/0,4 kV – Oktobar 2003.godine
 • Revizija BTS “MOST” 10/0,4 kV – Juni 2004.godine
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Od 2003.godine redovno
 1. ŽELJEZARA “ ILIJAŠ” d.o.o. Ilijaš
 • Revizija svih elektroenergetskih postrojenja – Od 2001. godine, redovno
 • Sanacija 110 kV postrojenja i sistema upravljnja sa pomoćnim naponom u GTS “Ilijaš” – Avgust 2001. godine
 • Osposobljavanje zaštita u elektroenergetskim postrojenjima – Od 2001. godine redovno
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Od 2001.godine, redovno
 1. RMU “ZENICA” d.o.o. Zenica
 • Revizija svih elektroenergetskih postrojenja – Od 2001. godine redovno
 • Pregled i ispitivanje VN i NN prekidača – Od 2001. godine redovno
 • Osposobljavanje zaštita u elektroenergetskim postrojenjima – Od 2001. godine redovno
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2001. godine redovno
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Od 2001. godine redovno
 • Ispitivanje gromobranske instalacije – Od 2001. godine redovno
 1. “MITTAL STEEL” Zenica
 • Osposobljavanje zaštita za sva elektroenergetska postrojenja – Od 2003. godine redovno
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Od 1998.godine redovno
 • Mjerenje napona dodira i koraka u krugu “BH STEEL – ŽELJEZARA” Zenica – Od 2001.godine redovno
 • Revizija svih elektroenergetskih postrojenja u departmentu ČELIČANA – 2006. godine
 • Sanacija i revizija svih elektroenergetskih postrojenja u departmentu ČELIČANA – 2007/2008. godine
 • Sanacija i revizija svih elektroenergetskih postrojenja u departmentu VISOKA PEĆ – 2007/2008. godine
 • Sanacija i revizija svih elektroenergetskih postrojenja u departmentu AGLOMERACIJA – 2007/2008. godine
 • Sanacija i revizija NN postrojenja ENERGANE-BLOK 2 u departmentu ENERGETIKA – 2008. godine
 1. INDUSTRIJSKI KOMPLEKS “BNT” NOVI TRAVNIK
 • Sanacija i revizija trafostanice GTS „BNT“ 35/10/0,4 kV – 2008.godine
 1. “BNT – FORGING ” d.o.o. NOVI TRAVNIK
 • Sanacija i revizija dijela trafostanice TS „PODRUMSKA“ 10/0,4 kV – januar 2009.godine
 1. “LIVNICA” d.o.o. VISOKO
 • Sanacija i revizija trafostanice TS „LIVNICA“ 10/0,4 kV – maj 2009.godine
 1. „CIMOS“ Zenica
 • Revizija trafostanice VN postrojenja i TS „CIMOS“ 20/0,4 kV – dec. 2009.godine
 1. „ARTISAN“ d.o.o. Tešanj
 • Revizija trafostanice VN postrojenja– dec. 2010.godine
 1. „DUZEL GROUP-J“ d.o.o. Žepče
 • Revizija trafostanice VN postrojenja– dec. 2010.godine
 1. „MANN HUMEL“ d.o.o. Tešanj
 • Revizija trafostanice VN postrojenja– dec. 2010.godine
 1. „UNICO FILTERI“ d.o.o. Tešanj
 • Revizija trafostanice VN postrojenja– dec. 2010.godine
 1. „PRINCESS“ d.o.o. Tešanj
 • Revizija trafostanice VN postrojenja– dec. 2010.godine
 1. „VELBOSS“ d.o.o. ŽEPČE
 • Revizija trafostanice VN postrojenja– dec. 2010.godine
WordPress Image Lightbox