Servis protivpožarnih aparata i hidranata

 • Periodični pregled i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje početnog požara
 • Punjenje aparata za gašenje požara sa CO2
 • Punjenje aparata za gašenje požara sa suhim prahom A,B,C
 • Dopuna aparata za gašenje požara sa azotom
 • Vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i nepropusnosti rezervoara-boce  aparata
 • Zamjena ventila na bocama sa CO2
 • Punjenje boca kiseonikom
 • Prodaja  protivpožarnih aparata
 • Prodaja  aparata i rezervnih dijelova,
 • Prodaja hidrantske opreme (crijeva, mlaznica i ormarić),
 • Prodaja druge opreme (prva pomoć, znakovi sigurnosti i sl.),
 • Izrada dokumentacije i pripreme za audite od eksternih kupaca.
WordPress Image Lightbox