Protivexplozivni uređaji za „Ex“ oblast

 1. RMU “ZENICA” Zenica (u svim jamama)
 2. RMU “ABID LOLIĆ” d.o.o. Travnik – Bila
 • Revizija svih elektroenergetskih postrojenja – Novembar 2001.godine
 • Pregled i ispitivanje VN i NN prekidača i sklopnih naprava u jami – Novembar 2001.godine
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona u električnim instalacijama IT 0,5 kV mreže (polugodišnje) i TN 0,4 kV mreže – Novembar 2001.godine
 1. «ŽELJEZARA ZENICA» DD Zenica, «LINDE GAS BH»d.o.o. Zenica
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona u električnim instalacijama TN 0,4 kV mreže naftnog terminala, plinske stanice i acetilenske stanice – Od 2002.god. stalno
 • Ispitivanje galvanske veze met. masa i otpora radnog i zaš. uzemljenja naftnog terminala, plinske stanice i acetilenske stanice – Od 2002.god. stalno
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta naftnog terminala, plinske stanice i acetilenske stanice – Od 2002.god. stalno
 • Ispitivanje gromobranske instalacije naftnog terminala, plinske stanice i acetilenske stanice – Od 2002.god. stalno
 1. «ARCELOR MITTAL STEEL» d.o.o. Zenica
 • Obuka i polaganje “Ex” ispita – novembar 2007. godine
 1. REGIONALNA DEPONIJA OTPADA «MOŠĆANICA» d.o.o. Zenica
 • Izrada Elaborata zaštite od požara – januar 2007. godine
 • Izrada Elaborata o zonama opasnosti od eksplozija – maj 2008. godine
 1. «ENERGOPETROL» DD Sarajevo
 • Izrada Elaborata zaštite od požara sa zonama opasnosti od eksplozija na svim benzinskim stanicama u Ze-Do kantonu (13 kom.) – avgust 2008. godine
 1. “KPZ ZT” Zenica
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta plinske stanice – Od 2008.god. stalno
 • Ispitivanje gromobranske instalacije benzinske stanice – Od 2008.god. stalno
 1. “LIQUIEVEX” d.o.o. Usora
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta plinske stanice – Od 2011.god. stalno
 • Ispitivanje gromobranske instalacije plinske stanice – Od 2011.god. stalno
 1. “JANČEV MERMERI” d.o.o. Tešanj
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta lakirnice – Od 2008.god. stalno
 • Ispitivanje gromobranske instalacije lakirnice – Od 2008.god. stalno
 1. “NATRON HAYAT” d.o.o. Maglaj
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta pogona za proizvodnje papira – Od 2008.god. stalno
 • Ispitivanje gromobranske instalacije pogona za proizvodnje papira – Od 2008.god. stalno
 1. “ADK” d.o.o. Novi Travnik
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta lakirnice – Od 2012.god. Ispitivanje gromobranske instalacije lakirnice – Od 2012.god.
 1. OSTALA DRUŠTVA I JAVNE USTANOVE (cca 20 kom)
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona u električnim instalacijama tn 0,4 kv mreže benzinske stanice – Od 2002.god. stalno
 • Ispitivanje galvanske veze met. masa i otpora radnog i zaš. uzemljenja benzinske stanice – Od 2002.god. stalno
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta benzinske stanice – Od 2002.god. stalno
 • Ispitivanje gromobranske instalacije benzinske stanice – Od 2002.god. stalno
WordPress Image Lightbox