Projektovanje nadzor i izgradnja el. instalacija i postrojenja

 1. Sanacija i osposbljavanje sušara sa zamjenom mašinskih i elektro instalacija i instalacija instumentacije u ŠIPAD “Fojnica”, Fojnica – 1996.godine
 2. Sanacija i izvođenje novih mašinskih i elektro instalacija na objektima:
 • Osiguravajući zavod “Mostar”,
 • Neretvanski kanton,
 • Tržnica, u Mostaru – 1996.godine
 1. Sanacija i izvođenje novih mašinskih i elektro instalacija na objektima u naselju “Dobrinja”, Sarajevo – 1998. godine
 2. Projektovanje i izvođenje svih mašinskih i elektro instalacija na stambeno-poslovnom objektu “Nevesinjska”, Sarajevo – 2000. godine
 3. Nadzor i izvođenje kompletne instrumentacije na sistemu “Water injection system” na naftnom polju “Zuetina” Libija – 2000/2001. godine
 4. RMU “ZENICA” d.o.o. Zenica
 • Revizija svih elektroenergetskih postrojenja – Tokom 2001. i 2002. god.
 • Pregled i ispitivanje VN i NN prekidača – Tokom 2001. i 2002. god.
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Tokom 2001.godine
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Tokom 2001. i 2002. god.
 • Ispitivanje gromobranske instalacije – Tokom 2001.godine
 1. ŽELJEZARA ” ILIJAŠ” d.o.o. Ilijaš
 • Sanacija 110 kV prekidača za trafo br. 7 i sistema upravljnja sa pomoćnim naponom u GTS “Ilijaš” – Avgust 2001. godine
 • Revizija svih elektroenergetskih postrojenja – Avgust 2001. godine
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Avgust 2001.godine
 1. RMU “ABID LOLIĆ” d.o.o. Travnik – Bila
 • Revizija svih elektroenergetskih postrojenja – Novembar 2001.godine
 • Pregled i ispitivanje VN prekidača – Novembar 2001.godine
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Novembar 2001.god.
 • Ispitivanje gromobranske instalacije – Novembar 2001.godine
 1. “KOMAR – TVORNICA GIPSA” D.D. Donji Vakuf
 • Revizija TS “KOMAR – Tvornica gipsa” 20/0,4 kV – Mart 2002.godine
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Feb./Mart 2002.godine
 • Ispitivanje gromobranske instalacije – Feb./Mart 2002.godine
 1. “BH STEEL – ŽELJEZARA” Zenica
 • Ispitivanje elektroizolacione zaštitne opreme – Od 1998.godine redovno
 • Mjerenje napona dodira i koraka u krugu “BH STEEL – ŽELJEZARA” Zenica – Juli 2001. i juli 2002. godine
 1. OŠ “DONJA LOVNICA” Donja Lovnica – Zavidovići
 • Projektovanje i izvođenje svih mašinskih i elektro instalacija – Avgust 2001. godine
 • Instalisanje i puštanje u rad stabilnog sistema za dojavu požara – Avgust 2001. godine
 1. OŠ “PEĆNIK” Jakeš – Modriča
 • Projektovanje i izvođenje svih mašinskih i elektro instalacija – Mart 2002. godine
 1. OŠ “BEHAUDIN SELMANOVIĆ” Dobroševići – Sarajevo
 • Projektovanje i izvođenje svih mašinskih i elektro instalacija – Mart 2002. godine
 1. “UNICO FILTER” D.D. Tešanj
 • Sanacija i ispitivanje stabilnog sistema za dojavu požara – Januar-Maj 2002. god.
 1. “RAIFFEISEN BANK” D.D. Sarajevo
 • Izvođenje instalacija rasvjete, priključnica i stabilnog sistema napajanja u Poslovnici ZENICA – Oktobar/Decembar 2002. god.
 1. “TVORNICA CEMENTA KAKANJ” D.D. Kakanj
 • Ispitivanje zaštita u 6 kV postrojenju – Februar/Mart 2002. godine
 • Projektovanje gromobranskih instalacija za sve objekte u “TVORNICI CEMENTA KAKANJ” – Avgust 2002. godine
 • Projektovanje i izvođenje gromobranskih instalacija za objekte novog sistema dopreme i mljevenja uglja – Novembar/Decembar 2002. godine
 • Projektovanje i izvođenje instalacija rasvjete za objekte novog sistema dopreme i mljevenja uglja – Novembar/Decembar 2002. godine
 1. “KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO” Sarajevo
 • Rekonstrukcija instalacija rasvjete, bolničke signalizacije i interfonske komunikacije na Odjelu za transplataciju koštane srži – Jan./U toku 2003. god.

 

WordPress Image Lightbox