Mi smo preduzeće “MULTITEH INŽINJERING” Zenica, koje je registrovano 1990. god., a osnovne djelatnosti su projektovanje i poslovi zaštita (zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša, elektroenergetska ispitivanja, termoenergetska, , ispitivanje liftova).

Poslovanje s našom firmom uz kvalitet koji se podrazumjeva, garantuje vam i legalitet obavljenih poslova što isključuje i mogućnost da neka od nadležnih inspekcija ospori naš rad. Garant profesionalnosti, visoko kvalitetnog pružanja usluga, te besprijekoran odnos prema poslu i klijentu su prije svega dugogodišnje iskustvo i stručan visokoobrazovan kadar koji stalno usavršavamo i dodatno educiramo da bi pratili evropske i svjetske trendove u oblasti našeg poslovanja. Pored kadra oslanjamo se na najsavremeniju i najefikasniju opremu koju neprestano obnavljamo.

Profesionalna i visokokvalitetna usluga – zadovoljan klijent.

Od nadležnih ministarstava do sada smo pribavili odobrenja – rješenja za obavljanje djelatnosti i to:

 • Obavljanje periodičnih pregleda mjerenja i ispitivanja električnih postrojenja, uređaja i instalacija, sredstava rada i zaštitne opreme, a na osnovu Rješenja broj UP/I-05-17-628/15 od 25.12.2015. godine izdatog od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Davanje stručne ocjene o primjeni propisa, standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji kao i za održavanje, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema za dojavu požara, a na osnovu Rješenja broj UPI/03-23-2-255/17 AK od 28.08.2017. godine izdatog od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme, električnih i gromobranskih instalacija, ispitivanja fizičkih, kemijskih ili bioloških štetnosti i mikroklime i  obavljanje poslova zaštite na radu, a na osnovu Rješenja broj UP I 03-34/13-1/11 od 11.03.2011. godine izdatog od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Obavljanje poslova kao što su istraživanje i razvoj, obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara te iz oblasti Ex zaštite, a na osnovu Rješenja broj 09-17-157/02 od 15.05.2002. godine izdatog od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Ispitivanje i servisiranje aparata za početno gašenje požara, ispitivanje hidrantske mreže i ispitivanje posuda pod pritiskom, te isporuku novih aparata i opreme za hidrantsku mrežu, a na osnovu Dopune rješenja broj 05-17-55/00 od 22.10.2004. godine izdatog od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Obavljanje stručnih poslova ispitivanja ispravnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, a na osnovu rješenja broj UPI/07-18-308/14 od 09.10.2014. godine izdatog od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine
 • Stručno osposbljavanje zaposlenika koji rukuju eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima, a na osnovu Rješenja broj 08-03/1-4-44-1-5250/04 od 09.06.2004. godine izdatog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona Federacije Bosne i Hercegovine
 • Ispitivanje stabilnih i pokretnih posuda pod pritiskom i ventila sigurnosti a na osnovu Rješenja broj Up/I-10-17-813/06 od 02.11.2006. godine izdatog od Federalnog inspektorata termoenergetike, tečnih energenata i plina.
 • Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma 05-02-23-320/2017. od 24.10.2017. godine.
 • Obavljanje poslova održavanja i kontrolnog ispitivanja aparata za početno gašenje požara i u sklopu toga pregled i ispitivanje posuda pod pritiskom (ispitivanje vodenim natpritiskom, ispitivanje hidrantske mreže, ispitivanje i baždarenje sigurnosnih ventila) a na osnovu Rješenja broj 08-04/3-44-1-1109-2/12 od 27.03.2012. godine izdatog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Obavljanje poslova tehničkog pregleda liftova prije upotrebe i u upotrebi na osnovu rješenja br. UP-I-05-3-19-87/14 od 27.11.2014. godine, izdatog od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, te akreditacije br. IN-84-01 od 08.09.2014. godine izdate od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine.
 • Rješenje za samostalno organizovanje i provođenje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih lica za provođenje mjera zaštite od požara br. 16-44-25299-1/11 od 10.10.2011. izdato od Katonalne uprave Civilne zaštite ZE-DO Kanton.
 • Stručno mišljenje br. SM-15-34 od 24.11.2015. za obavljanje poslova iz domena protiveksplozijske zaštite izdato od Ex komisije Instituta za standardizaciju BiH.

Profil Kompanije

Puni naziv: Privredno društvo za proizvodnju, usluge i trgovinu
MULTITEH-INŽENJERING d.o.o. Zenica
Skračena oznaka firme: MULTITEH-INŽENJERING d.o.o. Zenica
Adresa: 72000 Zenica, Envera Čerkeza br. 2
Telefon/Fax: +387 32 430-806; 431-605
E-mail: info@multiteh.ba; multitehing@yahoo.com
Web: www.multiteh.ba
Direktor: Mr. Karamuja Maja, dipl.pravnik
Datum osnivanja: 16.06.1990. godine
Matični broj subjekta: 43-01- 0485-08
ID broj: 4218225070008
PDV broj: 218225070008

Djelatnost preduzeća:
– poslovi zaštite na radu
– poslovi zaštite od požara
– poslovi ekologije
– projektovanje, revizija i nadzor
– termoenergetska ispitivanja
– inžinjering poslovi
– servis opreme

Poslovne banke:
– Raiffeisen bank: 161055 00001600 82
– ASA banka: 134 010 00000094 32

WordPress Image Lightbox