Ispitivanje liftova-dizala

U skladu sa Naredbom o sigirnosti liftova (Sl. Glasnik BiH br. 99/2012) vršimo inspekciju novih i liftova u upotrebi na zahtjev proizvođača, stambenih servisa, kučnih savjeta i serviserima liftova:

Do sada smo sarađivali sa:

Proizvođači:

„EURO PROST“ d.o.o. Gračanica
„LIFT INŽENJERING“ d.o.o. Sarajevo
„SEUL KOMERC“ d.o.o. Sarajevo

Stambenim servisima:

„IZGRADNJA INŽINJERING“ d.o.o. Zenica
„A ELING“ d.o.o. ZENICA
„OKI UPRAVITELJ“ d.o.o. Sarajevo

Serviseri:

„EURO LIFTING“ d.o.o. Srebrenik, Podružnica „MERVAN“ d.o.o. Zenica
„Z-N LIFT“ d.o.o. Zenica
„DIMONT“ d.o.o. Zenica
„ERMI COMERCE“ d.o.o. Zenica
„INFO LIFT“ d.o.o. Zenica
„OKI Upravitelj“ d.o.o. Sarajevo

WordPress Image Lightbox