Inspekcijski pregled liftova

Od 2000. godine u djelatnost preduzeća MULTITEH INŽENJERING d.o.o. se uvodi inspekcija liftova. Od tada pa do danas na cijelom teritoriju BiH, a uglavnom na teritoriji Zeničko-Dobojskog kantona, MULTITEH d.o.o. je postalo vodeće preduzeće za inspekciju liftova. Posjedujemo kompetentan i obučen kadar, opremu za provođenje svih aktivnosti vezano za inspekciju hidraličnih i električnih liftova. Dugogodišnjim uspješnim poslovanjem i reputacijom koju smo stekli postali smo vodeća firma koja se ovim djelatnostima bavi na tržištu koje pokrivamo. Bez lažne skromnosti, danas se možemo svrstati među najuspješnije firme koje obavljaju ove djelatnosti u Zeničko – dobojskom kantonu i Federaciji BiH.

Poslovanje s našom firmom uz kvalitet koji se podrazumjeva, garantuje vam i legalitet obavljenih poslova što isključuje i mogućnost da neka od nadležnih inspekcija ospori naš rad. Garant profesionalnosti, visoko kvalitetnog pružanja usluga, te besprijekoran odnos prema poslu i klijentu su prije svega dugogodišnje iskustvo i stručan visokoobrazovan kadar koji stalno usavršavamo i dodatno educiramo da bi pratili evropske i svjetske trendove u oblasti našeg poslovanja. Pored kadra oslanjamo se na najsavremeniju i najefikasniju opremu koju neprestano obnavljamo te uvođenje novih standarda i obnavaljanje postoječih rješenja.

Od 2014-te godine na osnovu člana 9. Zakona o akreditiranju BiH izdat je CERTIFIKAT O AKREDITACIJI kojim se potvrđuje da „MULTITEH INŽENJERING“ d.o.o. Inspekcijsko tijelo za liftove ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 u pogledu osposobljenosti za izvođenje inspekcija liftova na području cijele Bosne i Hercegovine (Inspekcijsko tijelo tip A).

Područje akreditacije:

 • Inspekcija/Pregled liftova prije stavljanja na tržište,
 • Inspekcija/Pregled liftova u upotrebi:
  • Redovni tehnički pregled,
  • Vanredni tehnički pregled,
  • Pregled zbog poboljšanja sigurnosti,
  • Pregled liftova pri rekonstrukciji ili adaptaciji građevine
 • Izdavanje odobrenja za servisere liftova.

Na osnovu Naredbe o sigurnosti liftova br. 99/12 član 24. stav 1. Redovni tehnički pregled lifta mora se obaviti najmanje jedanput godišnje kao i izdavanje odobrenja za servisere liftova.

WordPress Image Lightbox