Elektro gromobran ispitivanje

Ispitivanja el. instalacija, gromobranskih instalacija i uzemljenja

1. IP “KRIVAJA” Zavidovići
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – 1996.godine
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 1966.godine

2. PP ”VESNA” Bugojno
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Od 2000.godine redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2000.godine redovno

3. “LANG KOMERC” d.o.o. Turbe
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Od 2000.godine redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2000.godine redovno

4. “ERIKOS” d.o.o. Bugojno
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Avgust 2000.godine

5. “UGARAK” d.o.o. Visoko
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Od 2000.godine redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2000.godine redovno

6. “BORAC – OLIP” d.o.o. i “OLIP – BOSNA” Travnik
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Od 2000.godine redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2000.godine redovno

7. BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE, Zenica
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Sept. 2000.godine

8. “USORA HOLZ – PAHOLZ” d.o.o. Usora
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Od 2000.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2000.god. stalno

9. “POLIURETAN” d.o.o. Kakanj
– Pregled sredstava rada i opreme – Od 2000.godine redovno
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Od 2000.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2000.god. stalno

10. “BETA” d.o.o. Kakanj
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Od 2000.godine stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2000.god. stalno

11. “BORAC R” d.o.o. Jajce
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Od 2000.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2000.god. stalno

12. “KOMAR – TVORNICA GIPSA” D.D. Donji Vakuf
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2000.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2000.god. stalno

13. RMU ”ZENICA” Zenica (u svim jamama)
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona u električnim instalacijama IT 0,5 kV mreže (polugodišnje) i TN 0,4 kV mreže – Od 2001.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2001.god. stalno
– Ispitivanje inteziteta lutajućih struja – Od 2001.god. stalno
– Ispitivanje (polugodišnje) galvanske veze met. masa i otpora radnog i zaš.uzemljenja mreže metanometrije i telefonske mreže – Od 2001.god. stalno

14. RMU “ABID LOLIĆ” d.o.o. Travnik – Bila
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona u električnim instalacijama IT 0,5 kV mreže (polugodišnje) i TN 0,4 kV mreže – Novembar 2001.godine
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Novembar 2001.godine 15. “MEN”d.o.o. Travnik
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Jan. 2001.godine
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Jan. 2001.godine

16. “PALAVRA TRANS” d.o.o. N.Bila – Travnik
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Od 2001.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2001.god. stalno

17. “STROJNI”d.o.o. Breza
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2001.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2001.god. stalno

18. “KOTEKS” d.o.o. Tešanj
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Maj 2001.godine

19. “ŽELJEZARA” Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Maj 2001.god.
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Maj 2001.godine

20. “BH STEEL”- “MITAL” Zenica
– Mjerenje napona dodira i koraka u krugu “BH STEEL – ŽELJEZARA” Zenica – Juli 2001, 2002 i 2003 godine

21. STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA, Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Juli 2001.god.

22. “PALMA” d.o.o. Zenica
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Avg. 2001.godine

23. “GLAS-COMPANY”d.o.o.Olovo
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2001.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2001.god. stalno

24. “NIAGARA”d.o.o.Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2001.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2001.god. stalno

25. OŠ “DONJA LOVNICA” Donja Lovnica – Zavidovići
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Tokom 2001.godine
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Tokom 2001.godine

26. “HIDROINŽINJERING – PILANA PODLUGOVI” d.o.o. Podlugovi
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2001. do 2004. god.
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2001. do 2004. god.

27. “ŠPARDA”d.o.o.Olovo
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2002.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2002.god. stalno

28. «ŽELJEZARA ZENICA» DD Zenica, «LINDE GAS BH»d.o.o. Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona u električnim instalacijama TN 0,4 kV mreže naftnog terminala, plinske stanice i acetilenske stanice – Od 2002.god. stalno
– Ispitivanje galvanske veze met. masa i otpora radnog i zaš. uzemljenja naftnog terminala, plinske stanice i acetilenske stanice – Od 2002.god.
stalno
– Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta naftnog terminala, plinske stanice i acetilenske stanice – Od 2002.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije naftnog terminala, plinske stanice i acetilenske stanice – Od 2002.god. stalno

29. OŠ “PEĆNIK” Jakeš – Modriča
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Tokom 2002.godine
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Tokom 2002.godine

30. OŠ “BEHAUDIN SELMANOVIĆ” Dobroševići – Sarajevo
– Ispitivanje električnih instalacija i panik rasvjete – Tokom 2002.godine
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Tokom 2002.godine

31. JU “KANTONALNA BOLNICA ZENICA” Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2002.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2002.god. stalno

32. “RAIFFEISEN BANK” – POSLOVNICA ZENICA D.D. Sarajevo
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Maj 2005.godine
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Maj 2005.godine

33. JU Dom zdravlja “ZENICA” Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2003.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2003.god. stalno

34. “TVORNICA CEMENTA KAKANJ” D.D. Kakanj
– Projektovanje, izvođenje i ispitivanje gromobranskih instalacija i instalacija uzemljenja za objekte novog sistema dopreme i mljevenja uglja –
Novembar/Decembar 2002. godine
– Projektovanje, izvođenje instalacija i ispitivanje rasvjete za objekte novog sistema dopreme i mljevenja uglja – Novembar/Decembar 2002. godine

35. “ASKOKOMERC”d.o.o. Nemila – Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2003.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2003.god. stalno

36. “METALNO” d.o.o. ZENICA
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2003.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2003.god. stalno

37. “METEORTEX”d.o.o.Kakanj
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

38. “ŠUMARSTVO”d.o.o.Ribnica-Kakanj
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

39. “NAHA”d.o.o.Vareš
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

40. “PLIVA”d.o.o.Jajce
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

41. “GMK”D.D.Kakanj (VLASTITI I OBJEKTI U IZGRADNJI)
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

42. “UNIS-TVORNICA ALATA”D.D.Bugojno
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

43. OPĆA BOLNICA Jajce
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

44. “ŠUMEX”d.o.o.Vareš
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

45. “ZEFARM”d.o.o.Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

46. ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA, Fojnica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – 2004.god.
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2004.god.

47. KPZ “NOVI ŽIVOT” Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2003.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2003.god. stalno

48. “INTEGRA”d.o.o.Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2004.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2004.god. stalno

49. “ADK” d.o.o. Novi Travnik
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2003.god. stalno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – Od 2003.god. stalno

50. “DOM ŠTAMPE”D.D. Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – 2005.god.
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

51. JP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

52. “MEGATI”d.o.o.Sarajevo
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

53. “ANTESIL”d.o.o.Visoko
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno

– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

54. “STANEX”d.o.o.Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

55. “TRIŠNIK”d.o.o.Jajce
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – 2005.god.
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

56. “MEDICOM” Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

57. JP“GRIJANJE” Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

58. “IKB”D.D.Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

59. “GEOSONDA”d.o.o.Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

60. “TREF”d.o.o.Visoko
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

61. “DIVAN”d.o.o.Vitez
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2005.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2005.god.

62. «ARCELOR MITTAL STEEL» d.o.o. Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona na objektima visoke peći, čeličane i energetike – 2007 i 2008.god.
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja na objektima visoke peći, čeličane i – 2007 i 2008.god.

63. REGIONALNA DEPONIJA OTPADA «MOŠĆANICA» d.o.o. Zenica
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 2007.god. redovno
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2007.god.

62. INDUSTRIJSKI KOMPLEKS “BNT” NOVI TRAVNIK
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – 2008.god.
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2008.god.

63. “BNT – FORGING ” d.o.o. NOVI TRAVNIK
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – 2009.god.
– Ispitivanje gromobranske instalacije i uzemljenja – 2009.god.

64. MANJI OBJEKTI ( Preko 500 na cijeloj teritoriji Federacije BiH )
– Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira napona – Od 1995.godine
– Ispitivanje gromobranske instalacije -Od 1995.godine

WordPress Image Lightbox