Edukacije/Obuke

  • Obuku i provjeru znanja svih zaposlenika iz oblasti zaštite na radu,
  • Specijalističke obuke iz oblasti zaštite na radu (rukovaoc viljuškarom, građevinskim mašinama, dizalicama, kotlovskim postrojenjima, posudama pod pritiskom i dr.),
  • Obuku i provjeru znanja svih zaposlenika iz oblasti zaštite od požara sa praktičnom upotrebom aparata za početno gašenje požara,
  • Specijalističke obuke iz oblasti zaštite od požara za rukovanje lakozapaljivim tečnostima i gasovima u prometu (LZT),
  • Vježba evakuacije
  • Obuka i provjera znanja iz oblasti Ex zaštite.
WordPress Image Lightbox